Gentools

                                    Tools en utilities voor elke genealoog

 

GEDCOM

 

GEDCOM =  GEnealogische Data COMmunicatie.

 

De GEDCOM is een database in tekstformaat met allerlei codes, ontwikkeld door de Mormonen. De verschillende genealogische programma's maken gebruik van de GEDCOM en slaan er al de gegevens in op. Voorbeeld.

U kunt de GEDCOM altijd openen met Kladblok. Ga in uw map met uw GEDCOMbestand (extensie .ged), klik rechts en klik op openen met. Zoek Kladblok in uw programma's.
Maar opgelet: verander niets aan de tekst. Indien u dat doet, kan dit grote gevolgen hebben voor uw genealogisch programma!
U kunt een GEDCOM importeren in alle genealogische software: klik op 'Bestand' (File) en dan op 'Import'.  
Die programma's laten ook toe een GEDCOM te exporteren: bovenaan op 'Bestand' (File) te klikken en dan 'Uitvoer' (Export). U slaat de gedcom-file op in een map en onthoud goed waar die staat.
Let op: sommige gegevens zoals beroep, diploma's en andere specifieke gegevens worden niet altijd correct overgenomen door een ander programma. Maar de essentiële primaire data (geboorte, huwelijk, overlijden, kinderen, ouders) worden altijd correct overgenomen. Misschien deze gegevens onderbrengen in de nota van een persoon?
Omdat de GEDCOM een universeel tekstformaat is, kan iedereen die openen en lezen, in gelijk welke Windows-versie, wat niet kan gezegd worden bij oude versies van MS Words, Access en nog andere oude software.
Nieuws over de GEDCOM
- About Gedcom
- Gedcom Wikipedia
- Gegevens zonder enig verlies van “A” naar “B” brengen (Bob Coret)
Forum
- Aldfaer Forum 1
- Aldfaer Forum 2
Software
- Ebosoft Software: Verschillende tools die u helpen bij de GEDCOM
- GEDCOM: Artikel uit Wikipedia.
- GEDCOM Date Calculator: Stelt u in staat de data te convergeren tussen de Gregoriaanse, Juliaanse, Joodse en de Franse kalenders. Voor Windows en voor MacOs.
- GEDCOM Estimator: Dit programma raamt de ontbrekende data in een genealogiedatabase en maakt een nieuwe Gedcomfile.
- GEDscape: GedScape is a Mac and Windows program for browsing, manipulating, converting and extracting data from GEDCOM files. It is the ideal GEDCOM viewer and converter, an essential tool for genealogists.
- GEDCOM: The Next Generation: De Gedcom uitgelegd.
- GEDCOMX: Open standards for genealogical data communications.
- Getpad: Om de Gedcom te bewerken.
- GedView: Een Gedcomlezer.
- GEDxlate: GEDxlate quickly and easily translates genealogy data from standard GEDCOM format into MS Access dB (*.mdb), MS Excel Worksheet (*.xls), comma delimited (*.csv), and text file (*.txt) formats. Pick a GEDCOM file to translate; select which fields you want to include in your dB, spreadsheet, csv, or txt file; choose an output format and file name to save the translated data in; and you're there!
- Le format GEDCOM: Alles wat u wilt weten over GEDCOM (in het Frans)
 


 

 Copyright Françoise Verhoosele

 

Algemene voorwaarden