Gentools

Tools en utilities voor elke genealoog

 

Mijn ervaringen met Docplayer.nl

 

Toen ik in Google eens mijn naam intikte, verscheen een pagina van Docplayer.nl met daarin MIJN artikel over MIJN grootoom Gustave Verhoosele. Niets aan de hand: ik dacht dat het een embedded PDF was, hoewel ik dat niet graag heb (inkomstenderving en diefstal van bandbreedte). Zie mijn artikel "To embed or not"


Kort daarop had ik veranderingen gemaakt in mijn artikel, dus ook mijn PDF, wat mijn volste recht is. Nieuwsgierig als ik ben, ben ik gaan kijken naar Docplayer.nl naar MIJN artikel: het was niet veranderd. Toen ben ik naar de bron van de pagina gegaan en heb de PDF van mijn artikel gevonden, niet het oorspronkelijke adres van mijn website maar gedownload op hun computer en weer gepubliceerd op hun website.

Verveelvoudigen noemt men dat. En dat is VERBODEN!

 

Ik heb dan op 14/07/2017 een mail gestuurd (van onder naar boven lezen):

PDF geplaatst zonder toestemming

Hello, in accordance with international DMCA policy for publishing content, our site is not responsible for the publication of third parties, since it is impossible to verify the validity of the authorship of the work, but at the request of any suspicious material may be removed. We've removed the materials that you call your product: http://docplayer.nl/28993528-Gustave-verhoosele-gesneuveld-in-1914.htm Wait the update of search results of Google, please. Best wishes, DocPlayer Team

Link naar het verhaal:docplayer.nl/support/userabuse/?ticket=4d63d670ea9d422ede96fbfb4bc9f8fa

Let op

Je supportticket nummer 30453 Probeer niet om te reageren op deze e-mail. Als je vragen hebt of je probleem niet is opgelost, schrijf dan weer naar de feedback op de site met aangeven van je ticketnummer. Dit kan worden gedaan op een snelle verbinding: docplayer.nl/support/userabuse/?ticket=4d63d670ea9d422ede96fbfb4bc9f8fa

Extra vragen zonder een ticketnummer komen niet in aanmerking.

verhoosele.francoise@skynet.be
U hebt mijn artikel op docplayer.nl geplaatst zonder mijn toestemming: http://docplayer.nl/28993528-Gustave-verhoosele-gesneuveld-in-1914.html. Wilt u dat verwijderen want ik heb het artikel herwerkt en zal het in de toekomst ook nog doen, naar gelang ik gegevens vind. Bedankt Françoise Verhoosele http://www.verhoosele.be/

 

Docplayer.nl noemt mij de derde partij in hun antwoord. Ik dacht dat ik de eerste partij was vermits het MIJN artikel is die oorspronkelijk op MIJN website gepubliceerd was.

 

De volgende dag, op 15/07/2017, valt mijn oog op nog een PDF van mij op Docplayer.nl, namelijk de "Index op de tijdschriften van het Land van Rode Heemkundig Genootschap". Weer een oude versie.

Ik stuurde weer een mail en ze hebben die beide PDF verwijderd.

 

PDF geplaatst zonder toestemming

Hello, we've removed the document http://docplayer.nl/8827208-Index-op-de-jaargangen-van-het-tijdschift-van-het-land-van-rode-heemkundig-genootschap.html from our site. Wait the update of search results of Google, please. Best wishes, DocPlayer Team

Link naar het verhaal:docplayer.nl/support/userabuse/?ticket=4d63d670ea9d422ede96fbfb4bc9f8fa

Let op

Je supportticket nummer 30453 Probeer niet om te reageren op deze e-mail. Als je vragen hebt of je probleem niet is opgelost, schrijf dan weer naar de feedback op de site met aangeven van je ticketnummer. Dit kan worden gedaan op een snelle verbinding: docplayer.nl/support/userabuse/?ticket=4d63d670ea9d422ede96fbfb4bc9f8fa

Extra vragen zonder een ticketnummer komen niet in aanmerking.


verhoosele.francoise@skynet.be
Gelieve eveneens de index van het Heemkundig Genootschap Land van Rode te verwijderen: http://docplayer.nl/8827208-Index-op-de-jaargangen-van-het-tijdschift-van-het-land-van-rode-heemkundig-genootschap.html. Het is eigen aan een index om regelmatig aangevuld te worden en u heeft een verouderde versie. Tot wat dienen deze pagina's als er hopeloos verouderd zijn? Françoise Verhoosele, secretaris Heemkundig Genootschap Land van Rode http://www.landvanrode.be/

DocPlayer
Hello, in accordance with international DMCA policy for publishing content, our site is not responsible for the publication of third parties, since it is impossible to verify the validity of the authorship of the work, but at the request of any suspicious material may be removed. We've removed the materials that you call your product: http://docplayer.nl/28993528-Gustave-verhoosele-gesneuveld-in-1914.htm Wait the update of search results of Google, please. Best wishes, DocPlayer Team

verhoosele.francoise@skynet.be
U hebt mijn artikel op docplayer.nl geplaatst zonder mijn toestemming: http://docplayer.nl/28993528-Gustave-verhoosele-gesneuveld-in-1914.html. Wilt u dat verwijderen want ik heb het artikel herwerkt.en zal het in de toekomst ook nog doen, naar gelang ik gegevens vind. Bedankt Françoise Verhoosele http://www.verhoosele.be/

 

 

Zo komt het dat internet vervuild is met oude bestanden!


Groot was mijn verbazing toen ik op 12 januari 2018 OPNIEUW de "Index op de tijdschriften van het Land van Rode Heemkundig Genootschap" bemerk bij Docplayer.nl, maar wel de nieuwe versie MAAR waarop staat dat de PDF onder geen enkel ander adres mag worden gepubliceerd worden. Je moet maar durven!

http://docplayer.nl/68341607-Index-op-de-jaargangen-van-het-tijdschift-van-het-land-van-rode-heemkundig-genootschap.html

Daarnaast heb ik ook nog een viertal PDF van mij bemerkt op Docplayer.nl.

http://docplayer.nl/21496348-Staten-van-goed-bottelare-schelderode-munte-makegem-1647-1803.html
 
http://docplayer.nl/24634369-Gijzenzele-staten-van-goed.html
 
http://docplayer.nl/27893767-Land-van-rode-register-181.html
 
http://docplayer.nl/67721635-Belgische-gemeenten-en-hun-vertaling.html

 

Dit zijn allemaal stuk voor stuk mijn eigen werk of dat van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, waarvan ik hoofdredacteur en secretaris ben, en mijn samenstelling en lay-out.

 

Het is niet omdat er geen algemene voorwaarden op een website vermeld staan, dat een derde mag doen wat hij/zij wil met de bestanden: als je voordeur openstaat, is dat nog altijd geen reden om binnen te komen!

 

Verveelvoudigen: de bezoeker, die je PDF leest op een andere website dan de jouwe, is niet in de mogelijkheid de rest van je website te bekijken. En in die gevallen kan die bezoeker niet klikken op de reclame die je geplaatst hebt op je website (inkomstenderving). Voor verenigingen die nieuwe leden willen krijgen langs hun website is dat ledenderving. Voor bedrijven die nieuwe klanten willen is dat klantenderving.

En dan spreek ik nog niet van het schenden van het auteursrecht.
Verveelvoudigen is VERBODEN.

 

Lees hier ook mijn artikel over Docplayer.nl

 

 Belgian Exchange


 Hosting by Gregal

 Copyright Françoise Verhoosele

 

Algemene voorwaarden